Om oss

Vi är en Customer Experience-byrå

Vi kartlägger och optimerar kundupplevelser – möten mellan varumärke, individ och omvärld – för att hjälpa varumärken att förtjäna sin plats i människors liv.

Vårt erbjudande

Värdeskapande kommunikation som stärker kundupplevelsen

Med en kombination av service design, consumer planning och cultural insights undersöker och analyserar vi målgruppens behov, drivkrafter och omvärld, och får insikter om vad som gör möten mellan kund och varumärke värdeskapande. Dessa insikter är en central del i vårt erbjudande, och nödvändiga för att kunna dra rätt slutsatser.

Men för att mötet mellan varumärke och person ska bli en bra upplevelse måste vi omsätta insikterna i handling. Med koncept och design skapar och optimerar vi dessa möten, i form av rörliga, interaktiva, visuella och verbala touchpoints.

Eftersom vi arbetar med hela processen från insiktsarbete till färdig leverans ser vi till att våra kloka insikter verkligen blir värdeskapande kommunikation. Det är den stora styrkan i vårt erbjudande.

Vår erfarenhet

Vår portfolio av varumärken

Vem vi är

Spetsigt duktiga, men framför allt väldigt engagerade

Vi på Valentin Experience är ärliga, lyhörda, grupporienterade och tänker långsiktigt. Våra kärnvärden beskriver vilka vi är idag –  engagerade, nyfikna och värdeskapande.

Våra medarbetare

Våra vänner

1 200 byråer från 109 olika länder

Vi på Valentin Experience är självständiga och oberoende. Det innebär inte att vi är lämnade ensamma ute i den stora världen. Vi ingår i thenetworkone tillsammans med 1 200 andra byråer från 109 olika länder. Det kan vara värt att veta, när stora kampanjer ska rullas ut globalt.

thenetworkone.com