Strategisk fullservicebyrå

Vi hjälper varumärken att förtjäna sin plats i människors liv

Vi är en strategisk fullservicebyrå med 40 engagerade och nyfikna medarbetare. Vi skapar kommunikation som tillför värde – för våra kunder, deras kunder och samhället i stort. Med utgångspunkt i insikter och med djup förankring i kundens affär och verksamhet, blir kommunikationen effektiv, relevant och engagerande

Se våra case
Kontakta oss
Människor på fest går på en brygga mot solen som går ner

Tillgänglig kommunikation som når fram

För att kommunikationen ska förtjäna sin plats ska den också vara hållbar, jämlik, inkluderande och tillgänglig. Vi har kompetens inom dessa områden och vet både hur man nudgar människor till ett mer hållbart beteende och hur man skapar tillgänglig kommunikation som uppfyller direktiv som WCAG och GDPR. Vi är dessutom en av få kommunikationsbyråer som är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Hos oss är de flesta discipliner och kompetenser inom kommunikation samlade under ett tak. Ni får en totalleverantör, vilket bäddar för en effektiv arbetsprocess och trygg resursplanering. Det innebär också att ni får en samarbetspartner som kan skapa kontinuitet och ett enhetligt uttryck.

Strategi & rådgivning

↳ Varumärkesstrategi
↳ Förändringskommunikation
↳ Undersökningar och analys
↳ Employer branding
↳ Effektmätning

Design & formgivning

↳ Visuell identitet
↳ Grafisk design
↳ Förpackningsdesign
↳ Illustrationer
↳ Presentationer och mallar

Kreativ kommunikation

↳ Kampanjkoncept
↳ Budskapsplattformar
↳ Content marketing
↳ Videomanus
↳ SEO-copy

Digital utveckling

↳ Digital strategi
↳ UX/UI-design
↳ Service design
↳ Digital marknadsföring
↳ Digital growth

Foto & film

↳ Fotografering
↳ Filminspelning
↳ Postproduktion och redigering
↳ Motion grahics, 3D, CGI
↳ Rättighetshantering för musik, ljud och bild

PR & sociala medier

↳ Kanal- och mediestrategi
↳ Mediebearbetning
↳ Influencer marketing
↳ Innehållsproduktion
↳ Publicering, optimering och effektmätning