ISO-certifierad kommunikationsbyrå

Valentin Experience är ISO-certifierade

ISO-certifieringen är den mest erkända internationella standarden för miljö- och kvalitetssäkring, och används över hela världen. Att bli certifierad är ett bevis på att verksamheten följer och aktivt jobbar för att förbättra miljön, och har ett tydligt kvalitetstänk.

Personal på Valentin Experience kommunikationsbyrå hänger upp diplom för ISO-certifiering

Varför är det viktigt att vara certifierad?

För oss på Valentin innebär certifieringen inget nytt – vi har alltid haft en hög kvalitetsstandard. Men genom det här arbetet finns nu ett kvitto på att våra tjänster även levererar på internationell nivå. Vi visste redan att vi var starka här, men nu vet alla det. Certifieringen innebär att nu finns stämpeln, tryggheten. 

För våra kunder innebär det att man kan vara trygg med oss som leverantör. Då vet man att man har en samarbetspartner där verksamheter fungerar på rätt sätt, utan några skelett i garderoben eller isfläckar på vägen. Ett arbetssätt som uppfyller även kundernas standard.

Dessutom stöttas vi av det internationella ramverket som hela tiden hjälper oss att förbättras och utvecklas. Vi lever i en föränderlig värd, men tack vare en certifiering kan våra kunder vara trygga med att vi – år efter år – håller vad vi lovar och levererar högsta kvalitet.

Varför behöver en byrå vara miljöcertifierad?

Det är självklart att vi alla gör allt vi kan för att förbättra miljön. Vår verksamhet i sig har visserligen inte så stor miljöpåverkan, men man kan alltid bli bättre. Dessutom innebär detta att vi nu bättre än någonsin kan tillsammans med våra kunder lyfta relevanta miljöfrågor i våra projekt, och på så sätt ha en ännu större påverkan.

Hur gick certifieringen till?

Processen har pågått en tid, vi har gjort två parallella certifieringar samtidigt. På vägen har vi involverat hela verksamheten, alla har varit delaktiga i resan och bidragit. Vi har till exempel haft gemensamma utbildningar inom miljö och kvalitet, och finslipat alla policies. Vi är nu godkända för båda certifieringarna samtidigt, så nu har vi svart på vitt att vi jobbar smart och hållbart! 

“Allt vi gör ska uppfattas som ett uttryck för kvalitet, det är en självklarhet i alla våra processer.”

Vad betyder ISO?

Själva certifieringen innehåller tre delar: ISO, 9001 (respektive 14001) och 2015. Förkortningen ISO står för International Organization for Standardization, och är de som utvecklar standarden, riktlinjerna och kraven för att bli certifierad. Organisationen bakom certifieringen är en självständig, icke-statlig, internationell organisation som tar fram globala standarder för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet av produkter, system och tjänster. Själva certifieringen hanteras av en oberoende tredje part och testas årligen. Slutligen betyder året, 2015, att det var då som kraven senast reviderades av ISO, och vi uppfyller därför den senaste kravspecifikationen.

9001

Numret i beteckningen berättar om vilken standard som uppfyllts. 9000-familjen handlar om kvalitetshantering, och vår ISO 9001-certifiering är en av de mest kända. Kravet för certifiering innebär att vi möter en mängd kvalitetssäkringsprinciper, det vill säga att vi är effektiva, levererar med hög kvalitet och hög kundnöjdhet.

14001

ISO-standarden 14001 är den mest erkända internationella standarden för miljöledning, och en kvalitetsstämpel på vårt miljöarbete. Här innebär det att vi uppfyller de internationella kraven på att identifiera och förstå hur vår verksamhet påverkar miljön, och jobba aktivt för att förbättra vår miljöprestanda. Certifieringen innebär – förutom att vi på Valentin uppfyller höga krav på miljöarbetet – att vi även arbetar aktivt för ökad hållbarhet tillsammans med våra kunder.