Varumärkeskampanj som spelar roll

Västra Götalandsregionen

Varumärkeskampanj som spelar roll
  • #Foto & film
  • #Kreativ kommunikation
  • #Sociala medier
  • #Strategi
  • #Design & formgivning

Spela roll – så att liv kan levas

Hur kan vi få fler att vilja jobba på VGR? Västra Götalandsregionen har löpande behov av att attrahera nya medarbetare inom många olika områden. Men utmaningen är att många människor faktiskt inte vet vad VGR gör och vilka verksamheter de har ansvar för. Vårt uppdrag vara att göra en kampanj som bygger arbetsgivarvarumärket, som dels lyfter fram VGR som en progressiv och modern arbetsgivare med hög kompetens, och dels breddar bilden av VGR som en arbetsgivare som håller på med så mycket mer än bara sjukvård.

Spela roll – så att liv kan levas

Västra Götalandsregionen

Varumärkeskampanj som spelar roll
  • #Foto & film
  • #Kreativ kommunikation
  • #Sociala medier
  • #Strategi
  • #Design & formgivning

Hur kan vi få fler att vilja jobba på VGR? Västra Götalandsregionen har löpande behov av att attrahera nya medarbetare inom många olika områden. Men utmaningen är att många människor faktiskt inte vet vad VGR gör och vilka verksamheter de har ansvar för. Vårt uppdrag vara att göra en kampanj som bygger arbetsgivarvarumärket, som dels lyfter fram VGR som en progressiv och modern arbetsgivare med hög kompetens, och dels breddar bilden av VGR som en arbetsgivare som håller på med så mycket mer än bara sjukvård.

Vi tog fasta på kärnan i VGR:s egna medarbetar-undersökningar. Där framkom att många upplever att de arbetar med något meningsfullt. Det ledde vidare till vårt huvudbudskap ”Spela roll”. Det är ett uttryck för att göra något meningsfullt – något man själv tror på och som andra människor har nytta av. Vi använder det för att berätta om VGR:s yrken som ”spelar roll” på olika sätt. Dessutom vänder vi på det och frågar mottagaren ”Vilken roll vill du spela?” vilket syftar på den yrkesroll man vill ha, men också den roll man vill spela i samhället och hur man vill göra skillnad. Kampanjen visar hur VGR:s medarbetare arbetar för människorna och livet som pågår i vår region, hur vi tillsammans skapar ”Det goda livet”.