Närhälsan

SoMe kampanj
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation
  • #Foto & film

En kampanj för att minska antalet besök

Närhälsan har ett hälsofrämjande uppdrag och ville lära invånarna hur de kan förbättra sin hälsa i vardagen. Vi fick uppgiften att ta fram en kampanj med information om kost, motion, sömn, enkla livsstilsförändringar och aktiviteter som kan ha stor hälsopåverkan, utan att man behöver kontakta sin vårdcentral eller rehabmottagning.

Vår lösning blev kanalanpassad storytelling med fyra SoMe-filmer på tema stress, fysisk aktivitet, ensamhet och sömn. Varje film innehöll konkreta tips för respektive ämne, och länkade vidare till en landningssida med fördjupande information.

En kampanj för att minska antalet besök

Närhälsan

SoMe kampanj
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation
  • #Foto & film

Närhälsan har ett hälsofrämjande uppdrag och ville lära invånarna hur de kan förbättra sin hälsa i vardagen. Vi fick uppgiften att ta fram en kampanj med information om kost, motion, sömn, enkla livsstilsförändringar och aktiviteter som kan ha stor hälsopåverkan, utan att man behöver kontakta sin vårdcentral eller rehabmottagning.

Vår lösning blev kanalanpassad storytelling med fyra SoMe-filmer på tema stress, fysisk aktivitet, ensamhet och sömn. Varje film innehöll konkreta tips för respektive ämne, och länkade vidare till en landningssida med fördjupande information.

totalt antal exponeringar på TikTok

Med ambitionen att skapa nära och relaterbart innehåll valde vi att filma direkt med en mobiltelefon. Våra skådespelare filmades i selfie-läget med mobilen fäst i en så kallad snorricam, en ställning med en selfiepinne som fästs på kroppen. Ställningen frigör händerna och möjliggör att man kan filma snabba fysiska aktiviteter, som att cykla och kasta boll. Skådespelarna vände sig direkt till kameran och delade praktiska råd, samtidigt som de utförde ett antal aktiviteter kopplade till respektive ämnesområde.

Den här metoden gav oss möjligheten att framställa filmer som känns genuina och personliga, samtidigt som snorricamen tillförde ett unikt perspektiv som sticker ut i flödet. Tack vare filmernas autentiska utformning uppfattades de inte som traditionell reklam, utan smälte in i målgruppens flöden, likt innehåll från ”vanliga” influencers. Att filmerna uppfattades som organiska bidrog till kampanjens framgång. Filmerna belönades av plattformarnas algoritmer, vilket resulterade i en längre genomsnittlig visningstid och en mer kostnadseffektiv räckvidd.

öre var genomsnittlig kostnad per videovisning på TikTok
av alla visningar på TikTok är fulländade, dvs tittat klart på videon