Grejen med Göteborg

Göteborgs stadsmuseum

Grejen med Göteborg
  • #Design & formgivning
  • #Kreativ kommunikation

Grejen med Göteborg

När Göteborg fyllde 400 år ville Göteborgs stadsmuseum ge alla invånarna en present – en ny, permanent utställning om stadens historia under 1900-talet fram till nu. En utställning som behövde marknadsföras. Med utgångspunkt i några av Göteborgs mest ikoniska föremål och byggnader, i sällskap av röster från historien, undersöks frågan: vad är egentligen grejen med Göteborg?

Grejen med Göteborg

Göteborgs stadsmuseum

Grejen med Göteborg
  • #Design & formgivning
  • #Kreativ kommunikation

När Göteborg fyllde 400 år ville Göteborgs stadsmuseum ge alla invånarna en present – en ny, permanent utställning om stadens historia under 1900-talet fram till nu. En utställning som behövde marknadsföras. Med utgångspunkt i några av Göteborgs mest ikoniska föremål och byggnader, i sällskap av röster från historien, undersöks frågan: vad är egentligen grejen med Göteborg?

En annonstavla på en trottoar i Göteborg
Göteborgs stadsmuseum sett utifrån