Göteborgs Hamn

Carbon diet
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation

Så klimatbantade vi en tung bransch

Göteborgs hamn är Nordens största. Och de har ett offensivt klimatmål – att minska hamnens koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Det är mer än 140 000 ton koldioxid per år. Det gör Göteborgs hamn till ett bra val för kunder som vill minska sitt eget klimatavtryck. Det ville vi berätta. Men hur skulle vi sticka ut i havet av generiska hållbarhetsfoton och slitna miljöbegrepp?

Så klimatbantade vi en tung bransch

Göteborgs Hamn

Carbon diet
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation

Göteborgs hamn är Nordens största. Och de har ett offensivt klimatmål – att minska hamnens koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Det är mer än 140 000 ton koldioxid per år. Det gör Göteborgs hamn till ett bra val för kunder som vill minska sitt eget klimatavtryck. Det ville vi berätta. Men hur skulle vi sticka ut i havet av generiska hållbarhetsfoton och slitna miljöbegrepp?

Utomhusreklam på busshållplats för Göteborgs Hamn
miljoner mottagare var den totala räckvidden för kampanjen
har uppmärksammat annonsen på gp.se vilket är långt över genomsnittet (ref 44%)

Kampanjen “The Carbon Diet” visade hamnens kunder hur mycket CO2-lättare deras transporter kan bli när de går via Göteborgs hamn. Med ett interaktivt verktyg på Göteborgs hamns webb, kunde de jämföra olika logistiklösningar utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Kampanjen gick i affärs- och dagstidningar, sociala medier och nyhetsbrev, och fokuserade på kundernas egna verksamheter och vad de har att vinna på Göteborgs hamns klimatarbete.

av de som fått upp annonsen i Metas kanaler har sett hela videon vilket motsvarar 44 744 (thruplays)
antal klick till kampanjsidan