För alla stunder 2022/2023

Folktandvården

För alla stunder 2022/2023
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation
  • #Foto & film
  • #Design & formgivning
  • #Sociala medier

Tandvårdsaktören som finns för alla stunder

Att gå till tandläkaren är en sällanköpstjänst. Det kan gå flera år mellan besöken och många tänker bara på det när problemen uppstår. Men munnen tänker du på. När du borstar tänderna, när du ler för en selfie, när du äter något kallt och det ilar till. Folktandvården vill finnas där, med råd, vård och inspiration. För människor i alla åldrar och lägen i livet. Så att de kan förbättra sin munhälsa, sitt mående och sin livskvalitet.

Vi tog fram ett koncept ”För alla stunder” där huvudbudskapet är emotionellt, men samtidigt lätt att fylla med kunskap. Från strategiskt till taktiskt. Folktandvården är aktören som finns där för alla, för alla behov och för alla stunder. Med råd och vård utifrån individuella behov.

Tandvårdsaktören som finns för alla stunder

Folktandvården

För alla stunder 2022/2023
  • #Strategi
  • #Kreativ kommunikation
  • #Foto & film
  • #Design & formgivning
  • #Sociala medier

Att gå till tandläkaren är en sällanköpstjänst. Det kan gå flera år mellan besöken och många tänker bara på det när problemen uppstår. Men munnen tänker du på. När du borstar tänderna, när du ler för en selfie, när du äter något kallt och det ilar till. Folktandvården vill finnas där, med råd, vård och inspiration. För människor i alla åldrar och lägen i livet. Så att de kan förbättra sin munhälsa, sitt mående och sin livskvalitet.

Vi tog fram ett koncept ”För alla stunder” där huvudbudskapet är emotionellt, men samtidigt lätt att fylla med kunskap. Från strategiskt till taktiskt. Folktandvården är aktören som finns där för alla, för alla behov och för alla stunder. Med råd och vård utifrån individuella behov.

Utöver en kommunikationsplattform och ny visuell identitet för Folktandvården, tog vi ut konceptet i en varumärkeskampanj som gick i sociala medier, på Youtube, display och utomhus. Syftet var att förmedla Folktandvårdens unika värden och utveckla relationen med målgrupperna, alla vuxna från 23 år och uppåt, boende i Västra Götaland.

av de som sett kampanjen tog action

Kampanjen resulterade i en flygande start för Folktandvårdens mål att stärka redan starka varumärket genom att ladda det med de rätta värdena. Det kreativa materialet upplevdes mänskligt, roligt, kreativt, ödmjukt och ärligt, och gav känslan av att spegla det vanliga vardagliga livet. 25% av de som sett kampanjen tog action! Allt från att besöka hemsidan till att besöka någon av Folktandvårdens kliniker.