Care for your senior

AniCura

Care for your senior
  • #Foto & film
  • #Kreativ kommunikation
  • #Sociala medier
  • #Grafisk design

Vänskap påverkas inte av ålder, men hälsan kan göra det.

Hälften av alla europeiska hushåll har husdjur och vi betraktar våra katter och hundar som älskade familjemedlemmar. Det är fint, men gör tyvärr också att vi ogärna vill tänka på att deras tid går snabbare än vår, och att de blir gamla tidigare än vi kanske tror.

AniCura har nästan 500 djursjukhus och kliniker i 15 länder Europa och är ledande inom veterinärmedicinsk expertis. De ville göra djurägarna medvetna om att våra lurviga vänner faktiskt också blir seniorer och att de då får förändrade behov. Kampanjen “Care for your senior” ökade medvetenheten och kunskaperna kring åldersrelaterade sjukdomar och symptomen som de ger, och gav råd kring hur vi kan ge våra äldre hundar och katter friskare och roligare liv.

Vänskap påverkas inte av ålder, men hälsan kan göra det.

AniCura

Care for your senior
  • #Foto & film
  • #Kreativ kommunikation
  • #Sociala medier
  • #Grafisk design

Hälften av alla europeiska hushåll har husdjur och vi betraktar våra katter och hundar som älskade familjemedlemmar. Det är fint, men gör tyvärr också att vi ogärna vill tänka på att deras tid går snabbare än vår, och att de blir gamla tidigare än vi kanske tror.

AniCura har nästan 500 djursjukhus och kliniker i 15 länder Europa och är ledande inom veterinärmedicinsk expertis. De ville göra djurägarna medvetna om att våra lurviga vänner faktiskt också blir seniorer och att de då får förändrade behov. Kampanjen “Care for your senior” ökade medvetenheten och kunskaperna kring åldersrelaterade sjukdomar och symptomen som de ger, och gav råd kring hur vi kan ge våra äldre hundar och katter friskare och roligare liv.

Vi nådde målgruppen med känslomässig kommunikation och visuell slagkraftighet. Genom att fokusera på vänskapen och samhörigheten mellan människa och djur, som de flesta djurägare känner igen sig i och uppskattar, kunde vi också skicka med fakta, råd och problemlösningar. Självklart vill man ta hand om sin gamle kompis, och självklart vill man ta hjälp av de bästa för att göra det.

marknader i Europa

Kampanjen gick ut över Europa med start i mars 2024. Den huvudsakliga målgruppen var hund- och kattägare, men den hade också till syfte att ytterligare lyfta ämnet med äldre djurs hälsa internt och att kommunicera AniCuras resurser inom avancerad veterinärvård gentemot remitterande kliniker.