32 – konstverk av intressanta, samtida konstnärer hänger på vårt kontor