30 – år har den som jobbat längst på byrån varit här. Och hen är fortfarande kvar.