Göteborgs Hamn

En totalrenovering av Göteborgs Hamn

Vårt uppdrag var glasklart: gör om webben för Skandinaviens största hamn, och gör den relevant för en bred publik från hela världen.

Bakgrund

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och en extremt viktig logistisk hubb för hela den nordiska industrin. Valentin&Byhr har varit Göteborgs Hamns huvudbyrå sedan många år tillbaka och det här uppdraget handlade om att utveckla, sätt ny design och lansera hamnen på webben.

Utmaningen

Utmaningen med att ta fram en ny webb för hamnen handlade om att vara relevant för en extremt bred målgrupp från världens alla hörn. Hamnen har en spretig målgrupp med väldigt olika behov. Partners, kunder, invånarna i Göteborg och politiska beslutsfattare är bara några exempel. Hamnen är också en viktig aktör på flera olika arenor, både lokalt och nationellt som internationellt. Göteborgs Hamns nya webb designades för att möta alla målgrupper och behov, med relevant funktionalitet, information och inspiration för varje besökare.

Svenska exportframgångar

Hur hamnar en svensk Absolut Vodka på en bar i New York? Eller Hästens Sängar på ett köpcenter i Peking? Göteborg spelar en viktig roll för svensk export och det illustrerade vi med olika historier och den logistiska processen som tar svenska hjälteprodukter ut i världen.

Upptäck de svenska exportframgångarna

Ankomster och avgångar

Tid är pengar. På siten gjorde vi det också möjligt att se vilka fartyg som var på väg till eller från Göteborgs Hamn. Vi gjorde väldigt viktig information lättillgänglig och presenterade också varje fartyg med information och bilder.

Spana in aktiviteten i Göteborgs Hamn

Linjekarta

Göteborgs Hamn erbjuder Skandinaviens bredaste linjeutbud till sjöss. Vi skapade en linjekarta som illustrerade direkttrafiken till 130 destinationer.

Se Göteborgs Hamns linjekarta

En vandring i minnenas allé

Göteborgs hamn har ett fantastiskt bibliotek med bilder från 1810 till idag. Vi gjorde biblioteket tillgängligt och sökbart för alla.

Vår nya webb har blivit ett fantastiskt användbart verktyg för våra kunder och partners.

Cecilia Carlsson, Marknadschef, Göteborgs Hamn.

Kontakt

Hör av er om ni vill veta mer

Tobias Sunnanängs

Technical Director

+46 704 50 05 63
tobias.sunnanangs@valentin.se