Semiotik – att mäta reklam

Kan design vara fel? Ja, det kan den faktiskt. Semiotik är symbolläran som hjälper oss förmedla önskade värden inom en viss kultur.

Content therapy

Marknadsföring kan få ett plåster att trösta, rusta dig inför en jobbig politisk diskussion, ge dig gott samvete eller få dig att känna dig trygg. Varumärken handlar i stor utsträckning om att möta människors inneboende oro, fast de vill ha mer än trygghet förstås.

Tio myter som dödsdömer din reklam

Gör inte för långa filmer. Skriv inte för lång copy. Börja inte meningar med och. Och gör inte reklam utan att budskapet går fram direkt. Varför?

Mångfald sitter fint på kroken när man fiskar efter ägget

Vi är extremt duktiga på att göra normkritisk reklam. Men, lever vi som vi lär?

Risk att influencer marketing tappar i förtroende

Vad skiljer influencer marketing från traditionell marknadsföring? Trovärdighet har länge varit ett av svaren. Men det är också den som äventyras när influencers kanaler går mot att likna rena annonsflöden.

Reklam är som bäst när den imiterar konsten

Det finns sex historier som berättas om och om igen. Bemästrar du dem håller du Canneslejonen i koppel. För att lyckas måste du plocka fram din olyckliga sida.

Ingen reklam tack!

Den allmänna inställningen till reklam blir mer och mer negativ. Till och med reklamare är trötta på reklam. Går det att vända trenden?

Big Google is watching you

De stora internetföretagen vet näst intill allt om dig. Var du befinner dig, hur du surfar, vad du har sökt på, dina intressen, politisk åskådning, ålder, relationsstatus. You name it – Google got it. Informationen säljs vidare till tredje part, exempelvis annonsörer och andra företag. Ur ett marknadsföringsperspektiv för den nya teknologin med sig otroliga möjligheter. Men frågan är, har vi nått vägs ände?

Emojis – de olärdas synder eller det nya världsspråket?

👇🐰⭕, så inleds klassikern Alice i underlandet. Om man översätter ”down the rabbit hole” till emoji vill säga. De färgglada symbolerna har blivit omåttligt populära. Så populära att till och med hela litterära verk har översatts till emoji. Men varför har de blivit så populära? Och hur kommer framtidens emojianvändande att se ut? 🤔

”Det är bara tomma ord utan långvarig effekt”

Att skicka hjärtan och trycka like. Att erbjuda 27 olika chipssorter varav åtta är olika varianter på lök. Att säga att man är kundorienterad och sen bara prata om sin förträfflighet. Det är bara fluff och skryt utan trovärdighet.

”Bara för att reklamen säljer behöver den inte vara bra”

Hon är en av Sveriges stora reklamforskare. Sara Rosengren om värdet av bra reklam; vad som är bra reklam och hur man kapitaliserar på den. ETC.

”Hamlet är ju lite schizo. Så jag rev hans ansikte i två delar.”

I huvudet på Ollio: om ett mönster som är svårt att hålla tillbaka, ett mönster som inte går att sluta måla.

Hur vi omedvetet kopierar vår omgivning

Vad fick både iPoden och Movember-rörelsen att bli världsfenomen? Det finns en gemensam psykologisk förklaring; båda hade hög synlighet som gjorde beteendet enkelt att imitera. Vi förlitar oss på informationen andra ger oss, ofta omedvetet, för att vi är sociala kopierande djur.

Vad är egentligen en like?

I genomsnitt gillas över 4 miljoner poster per minut på Facebook där också gilla-knappen är den överlägset mest använda funktionen. Men vad innebär egentligen alla dessa likes och hur medvetna är vi om vad våra likes faktiskt säger om oss?

”Jag börjar mina projekt med självsabotage”

I huvudet på Ekta: om konsten att göra konst utan idé.