Varför kom jag hit?

Denna sida handlar om det nya företaget Valentin Experience som startade som en sammanslagning av Valentin&Byhr och Mockup. Om du vill kan du fortfarande läsa om respektive bolag på deras nuvarande webbsidor valentin.se och mockup.se

Valentin Experience

Vi är en kommunikationsbyrå som genom att identifiera individens behov och kontaktytor utformar värdeskapande upplevelser och kommunikation. Så att vi kan hjälpa varumärken att förtjäna sin plats i människors liv.

Vårt erbjudande

Customer experience

Där vi genom servicedesignmetodik lär känna vår kund och kundens kund. Det är här vi kartlägger kundgruppernas kommunikativa behov så att all kommunikation i slutändan blir värdeskapande.

Communication

Det är här vi paketerar våra insikter med rörlig, interaktiv, visuell och verbal kommunikation

Vi hjälper varumärken att förtjäna sin plats i människors liv.

Några av våra kunder

SAAB

Kontakta oss

Adress

Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Magnus Tengby
VD
+46 708 40 99 65
magnus.tengby@valentin.se